Polityka prywatności

Polityka Prywatności 1. Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Użytkowników oraz kupujących o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane przez djnawesele.szczecin.pl (zwany dalej Serwisem). Polityka prywatności jest integralną częścią Regulaminu świadczenia usług djnawesele.szczecin.pl. Chcąc korzystać z naszych Usług muszą się Państwo zapoznać z tymi dokumentami i je zaakceptować. Ponadto Polityka Prywatności określa informacje na temat bezpieczeństwa danych oraz uprawień Użytkowników lub kupujących w zakresie dostępu i nadzoru nad przekazanymi nam informacjami. Korzystając z naszych Usług wyrażasz zgodę do wysyłania wiadomości, na dane kontaktowe, które uzyskaliśmy, dzięki działalności związanej z tym serwisem. Mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. nowości, promocje, oferty specjalne), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka dotyczy ebookow, publikacji tradycyjnych (książek), usług muzycznych, organizacji eventów, kursów i ofert specjalnych. Administratorem danych osobowych Użytkowników lub kupujących korzystających z Serwisu djnawesele.szczecin.pl jest Marcin Laskowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Laskowski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 851-322-44-99 REGON: 380-127-269 , zwana dalej Usługodawcą. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub kupujących następuje w zgodzie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm., dalej jako „Ustawa”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie niezbędnym do wykonywania Usług, ich realizacji i rozliczenia w następującym zakresie: imię, imiona, nazwisko, firma, adres, siedziba, adres e-mail, numer telefonu, data organizowanego wydarzenia lub inne informacje konieczne do dokonywania płatności za Usługi, jak również dane osobowe udostępniane przez Użytkowników lub kupujących dobrowolnie. Udostępnienie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu jest dobrowolne, jednak należy mieć na względzie, że odmowa udostępnienia określonych danych osobowych może uniemożliwić z korzystania z części lub wszystkich świadczonych Usług. W przypadku zmiany danych osobowych Użytkowników lub kupujących niezbędnych do świadczenia na ich rzecz Usług są oni zobowiązani do ich zaktualizowania w Serwisie lub poinformowania Usługodawcy o takiej zmianie. Usługodawca jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych Użytkowników lub kupujących podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, jednak podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystania powierzonych mu danych w celach marketingowych. Użytkownik i Kupujący ma prawo przeglądać i dokonywać zmian w swoich danych osobowych, a także żądać ich usunięcia w przypadku rozwiązania umowy na świadczenie Usług, chyba że ich zachowanie jest niezbędne dla realizacji praw Usługodawcy, wynikających z rozwiązanej umowy. Użytkownik lub Kupujący ma również prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zostały one zebrane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa jak również, w sytuacji gdy ich przetwarzanie jest zbędne do zrealizowania celu w jakim zostały one zebrane. Usługodawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia a nawet odstąpienia od umowy w wypadku gdy dane podane przez Użytkownika lub Kupującego podczas rejestracji, będą niezupełne (brak m.in. imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Użytkownika lub Kupującego są błędne lub nieprawdziwe. W razie stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik lub Kupujący korzysta z Usług niezgodnie z niniejszym regulaminem lub zawartą między stronami umową Usługodawca ma prawo przetworzyć jego dane osobowe celem ustalenia jego odpowiedzialności. Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych W przypadku usunięcia konta w Serwisie djnawesele.szczecin.pl na skutek przypadków przewidzianych w Regulaminie, dane osobowe Użytkowników i Kupujących zostaną trwale usunięte z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz obowiązków Usługodawcy jako Administratora danych nałożonymi na niego przez uprawnione do tego organy państwowe. Polityka Cookies Usługodawca oświadcza, że Serwis djnawesele.szczecin.pl, nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika lub Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika lub Kupujących i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy lub Kupujący z Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 3. c) utrzymanie sesji Użytkownika lub Kupującego z Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik lub Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub Kupującego. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika lub Kupujących ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika lub Kupującego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik lub Kupujący, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom lub Kupującym treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego. Użytkownicy lub Kupujący z Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika lub Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika lub Kupującego z Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Postanowienia końcowe 1. Korzystając ze strony internetowej djnawesele.szczecin.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że djnawesele.szczecin.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników lub Kupujących osobom trzecim.